Välkommen till Hallstahammars biodlarförening!

Aktuella händelser i föreningen

Månadsmöten i bigården kommer under 2020 att vara på onsdagar,

13 maj, 3 juni, 1 juli, 5 augusti och 2 september, kl 18.00.

Alla medlemmar och nya intresserade är varmt välkomna! 

Ta med lämplig klädsel för biskötsel och kanske lite fika.

 

Ängens dag 1 augusti på Billingen, Strömsholms naturreservat.

Vi säljer honung, visar ev demonstrationskupan och pratar bin.

 

Årsmöte i november.