Om bin

Bin - naturens hjältar

Visste du att bina måste flyga en sträcka motsvarande två varv runt jorden för att få ihop nektar till ett halvt kilo honung?

Kände du till att bin kommunicerar genom rörelsemönster, ljud och dofter?

Eller att en strikt hierarki avgör vem som gör vad inne i kupan?

Biodling är fascinerande och bjuder ständigt på nya insikter och upptäckter i binas spännande värld.

Bisamhället består av en drottning, c a 50.000 arbetsbin (honor) och några hundra drönare (hannar). Drottningens uppgift är att para sig och lägga ägg. Under sommaren kan hon lägga upp till 3000 ägg per dag! Arbetsbina arbetar med olika saker under sitt tre veckor långa liv; matar bilarver, städar, gör honung av nektar, bygger vaxkakor att förvara honung i samt vaktar ingången mot främmande bin och andra insekter. Bina slutar sina dagar som dragbin där de hämtar hem vatten, pollen och nektar till kupan.

Bin har en mycket stor betydelse för naturen och pollineringen av växter. I områden med bin är andelen självfertila (självpollinerande) växter både fler och större. Bin har även stor betydelse för oss människor som bl.a. kan utvinna honung, vax och propolis från bikupan. Bin i trädgården innebär också en rikare frukt- och bärskörd och fler blommande växter.